Pijlers van de school

09-03-2020
Vlakbij Delden ligt landgoed Twickel. Een cultuurlandschap waarin bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd met houtwallen elkaar afwisselen. Al ruim zeven eeuwen gaan cultuur en natuur hier samen. In Azelo groeien onze kinderen op in het kleinschalige coulisselandschap van Twickel met uitzicht op een prachtige boerderij, stevige bomen en een overvloed aan vogels. Deze natuurlijke omgeving is letterlijk het fundament waarop onze school is gebouwd. Wij bieden alle kinderen de ruimte om te spelen en te groeien op hun manier. Voel je thuis in Azelo!

Wortels
Om te kunnen groeien heeft elke boom wortels nodig om voeding op te kunnen nemen. Hiermee leg je een krachtige basis voor de toekomst. Kinderen hebben eveneens wortels nodig, een stevige basis: ze mogen zijn wie ze zijn en willen geliefd worden zoals ze zijn. Op school leggen we samen met de kinderen de grondslag voor taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgen ze ook alle ruimte om zichzelf op verschillende vlakken te ontwikkelen.

Vleugels
Kinderen krijgen binnen de gestelde kaders de ruimte om hun eigen weg te gaan, om eigen keuzes te maken die passen bij hun behoeften. Om de vleugels te durven en te kunnen gebruiken heeft elk kind een bepaalde mate van ondersteuning nodig. Daarmee kan het kind met zijn eigen route op de juiste plek komen.