Leerlingenraad

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste klassenvertegenwoordigers, door loting gekozen. Uit de groepen 5 tot en met 8 is er 1 vertegenwoordiger.
De leerlingenraad praat mee over verschillende zaken zoals: spelen op het plein,  omgaan met pestgedrag, goed spelmateriaal en nog veel meer. De leerlingenraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. Er is een voorzitter en een notulist aangesteld. De agenda wordt bepaald door punten vanuit de leerlingenraad, het team of de directeur.

Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemeen belang zijn. Ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en léren we ze om hiermee om te gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.