OR van obs Azelo

De Ouderraad van obs Azelo zet zich in om diverse kleine en grotere evenementen mogelijk te maken voor de leerlingen. Dat doen we door zowel zelf activiteiten op touw te zetten en te ondersteunen bij zaken die door de school georganiseerd worden.

Een kleine greep hieruit:

  • Organiseren van de koningsspelen, kerstdiner, versieren van de school
  • Verzorgen van het Sinterklaas en de oliebollenactie

Naast het organiseren van diverse activiteiten denkt de OR ook mee over zaken die op school aan de orde zijn. De OR begroot de uitgaven van de vrijwillige ouderbijdragen. Hieruit worden allerlei activiteiten voor de kinderen bekostigd. De ouderraad verantwoordt de uitgaven jaarlijks aan alle ouders.

Om dit alles mogelijk te blijven maken voor de leerlingen, zijn ouders die zich in willen zetten van harte welkom binnen de OR.

We vergaderen gemiddeld 6 keer per schooljaar.  Bij elke vergadering is een leerkracht vertegenwoordigd. Je kunt aangeven naar welke activiteiten je voorkeur uitgaat (elke activiteit wordt in overleg door een aantal leden georganiseerd). 

Kijk gerust een keer mee, wees welkom en vraag de OR leden hoe het is!

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

                     
Voorzitter    Ellen Kamp
 Penningmeester   Frans Wilbers
 Secretaris    Dewi Konink
 Lid Jolanda Pol
 Lid     Milou Westerik
 Lid     Monique Bruins ​
  
Jaarlijks vraagt de ouderraad naar een bijdrage voor de activiteiten die zij organiseren op school. Deze bijdrage kan digitaal betaald worden. Indien er vragen zijn over de bijdrage of als er vragen zijn over teruggave van reeds betaalde bijdragen, dan kan contact worden opgenomen met de penningmeester van de OR.

De ouderraad is geregistreerd bij de KVK onder de naam:  

Stichting Ouders en Vrienden van de Openbare Basisschool Azelo.
KVK nummer: 08120772