Praktische zaken

 
Schooltijden

Maandag t/m vrijdag 08:30 uur tot 12:00 uur & 13:00 uur tot 15:00 uur
Woensdag 08:30 uur tot 12:30 uur.
Vrijdagmiddag groep 1 t/m 3 vrij

TSO

Vanaf 12:00 uur zijn er toezichthouders aanwezig die de kinderen begeleiden bij het eten en het spelen tijdens de overblijf. Kinderen die niet overblijven zijn vanaf 12:45 uur weer welkom op het plein. Vanaf dan neemt een leerkracht het toezicht over.
 
  Vakanties

Elk jaar stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het vakantierooster definitief vast. Het rooster is te vinden in de schooljaargids.Oud papier

De ouderraad zamelt voor school oud papier in. De opbrengsten komen ten goede aan de kinderen. Elke 2e zaterdag van de maand staat de oud papier container bij school. Lever uw oud papier dus in zodat de ouderraad mooie dingen kan blijven doen voor school.